Boliden Skolan åk. F-6 byggs om och AMEXO utför ventilationsarbetet. Generalentreprenör är Hellströms.