AMEXO har fått i uppdrag av NCC att utföra ventilations samt styr och övervakning på KV Höken / BRF Stadsparken. Totalentreprenör är NCC