IVAB Kontor samt Svetsverkstad

AMEXO är totalentreprenör och levererar samt installerar ventilation och styr och övervakningssystem när IVAB bygger om ventilationen i kontorsbyggnaden och i svetsverkstaden.

Mer jobb i Skellefteå

AMEXO har under 2016 varit med vid ombyggnaden av Skellefteå Kraft Arena och Folktandvården i Anderstorp. Nu återstår drifttagning och injustering – båda jobben kommer att slutföras före årsskiftet.