Skellefteå Kraft 2.0

Amexo har fått i uppdrag att utföra luftbehandling vid om och tillbyggnad av Skellefteå Kraft Arena 2.0. Projektet beräknas vara klart i Augusti 2016, byggherre och beställare är Skellefteå Kommun.